เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ปีการศึกษา  2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

 โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)  ได้เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
 
 
Visitors: 7,753